ΚΤΕΟ Φορτηγών < 3.5 τόνους

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

  • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
  • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
  • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
  • Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος ΠΣΧΕΜ (Ισχύει μόνο για φορτηγά ΔΧ)

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο σε φορτηγά έως 3,5τ μεικτού βάρους είναι 4 χρόνια μετά από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο (Αρχικός) τα φορτηγά υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 2 χρόνια.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

  • Έως 30 ημέρες: 20€
  • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 39€
  • Άνω των 6 μηνών: 78€