ΚΤΕΟ Ταξί

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

  • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
  • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
  • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
  • Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί) ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα
  • Πιστοποιητικό CB (αφορά τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ)

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο (Αρχικός) των ΤΑΞΙ είναι ένα (1) χρόνο μετά από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο τα ΤΑΞΙ υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο και για την έκδοση Κάρτας Καυσαερίων κάθε 6 μήνες.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

  • Έως 30 ημέρες: 15€
  • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 31€
  • Άνω των 6 μηνών: 62€