ΚΤΕΟ Επιβατικών οχημάτων ΙΧ

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

  • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
  • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
  • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν

Αν το όχημα έχει Υγραέριο:

  • Υπεύθυνη Αρχική δήλωση εγκαταστάτη ή πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη 30 ημερών.

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των ΙΧ επιβατικών οχημάτων είναι 4 χρόνια μετά από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά τον πρώτο αυτόν έλεγχο (Αρχικός), τα οχήματα υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 2 χρόνια.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

  • Έως 30 ημέρες: 16€
  • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 33€
  • Άνω των 6 μηνών: 65€