ΚΤΕΟ Εκπαιδευτικών

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

  • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
  • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
  • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
  • Άδεια λειτουργίας της σχολής
  • Άδεια Εκπαιδευτή
  • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
  • Bεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (*Μόνο Αρχικός)

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Ο πρώτος έλεγχος των εκπαιδευτικών οχημάτων γίνεται μετά την έκδοση της Άδειας και την εγκατάσταση των πεντάλ.

Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο τα εκπαιδευτικά οχήματα υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο.