ΚΤΕΟ Εκπαιδευτικών ΜΟΤΟ

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

  • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
  • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
  • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
  • Άδεια λειτουργίας της σχολής
  • Άδεια εκπαιδευτή

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των εκπαιδευτικών μοτοσυκλετών είναι ένα χρόνο μετά την έκδοση της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο τα οχήματα υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

  • Έως 30 ημέρες: 10€
  • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 20€
  • Άνω των 6 μηνών: 41€