ΚΤΕΟ Δίκυκλων έως 500cc

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

  • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
  • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
  • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των μοτοσυκλετών έως 500 cc είναι 4 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο (Αρχικός) οι μοτοσυκλέτες υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 2 χρόνια.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

  • Έως 30 ημέρες: 10€
  • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 20€
  • Άνω των 6 μηνών: 41€