ΚΤΕΟ Ασθενοφόρων

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

  • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
  • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
  • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
  • Τα Δ.Χ. οχήματα θα πρέπει να φέρουν επιπλέον Βεβαίωση Χορήγησης Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (ΠΣΧΕΜ)

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των ασθενοφόρων είναι ένα χρόνο μετά την έκδοση της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο τα οχήματα υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

  • Έως 30 ημέρες: 21€
  • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 42€
  • Άνω των 6 μηνών: 85€