Έλεγχος ΚΤΕΟ

ΚΤΕΟ Επιβατικών οχημάτων ΙΧ

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν

Αν το όχημα έχει Υγραέριο:

 • Υπεύθυνη Αρχική δήλωση εγκαταστάτη ή πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη 30 ημερών.

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των ΙΧ επιβατικών οχημάτων είναι 4 χρόνια μετά από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά τον πρώτο αυτόν έλεγχο (Αρχικός), τα οχήματα υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 2 χρόνια.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Έως 30 ημέρες: 16€
 • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 33€
 • Άνω των 6 μηνών: 65€

ΚΤΕΟ Φορτηγών < 3.5 τόνους

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
 • Βεβαίωση Χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος ΠΣΧΕΜ (Ισχύει μόνο για φορτηγά ΔΧ)

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο σε φορτηγά έως 3,5τ μεικτού βάρους είναι 4 χρόνια μετά από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο (Αρχικός) τα φορτηγά υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 2 χρόνια.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Έως 30 ημέρες: 20€
 • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 39€
 • Άνω των 6 μηνών: 78€

ΚΤΕΟ Δίκυκλων έως 500cc

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των μοτοσυκλετών έως 500 cc είναι 4 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο (Αρχικός) οι μοτοσυκλέτες υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 2 χρόνια.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Έως 30 ημέρες: 10€
 • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 20€
 • Άνω των 6 μηνών: 41€

ΚΤΕΟ Δίκυκλων άνω των 500cc

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των μοτοσυκλετών άνω των 500 cc είναι 4 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο (Αρχικός) οι μοτοσυκλέτες υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 2 χρόνια.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Έως 30 ημέρες: 10€
 • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 20€
 • Άνω των 6 μηνών: 41€

ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων

 1. Φορτηγά και ελκυστήρες με μικτό βάρος 3,5-12 τόνους

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
 • Βεβαίωση Ταχογράφου
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (εάν υποχρεούται)

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των βαρέων οχημάτων με μικτό βάρος από 3,5 έως 12 τόνους είναι 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο (Αρχικός) υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Έως 30 ημέρες: 28€
 • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 55€
 • Άνω των 6 μηνών: 111€

2. Φορτηγά και ελκυστήρες με μικτό βάρος άνω των 12 τόνων

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
 • Βεβαίωση Ταχογράφου
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (εάν υποχρεούται)

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των βαρέων οχημάτων με μικτό βάρος από 3,5 έως 12 τόνους είναι 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο (Αρχικός) υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Έως 30 ημέρες: 31€
 • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 62€
 • Άνω των 6 μηνών: 124€

3. Ρυμουλκά – Ημιρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 3.5 τόνων και κάτω των 10 τόνων

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των ρυμουλκών – ημιρυμουλκούμενων  με μικτό βάρος άνω 3,5 τόνων και κάτω των 10 τόνων είναι 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο (Αρχικός) υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Έως 30 ημέρες: 20€
 • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 41€
 • Άνω των 6 μηνών: 81€

4. Ρυμουλκά – Ημιρυμουλκούμενα με μικτό βάρος άνω των 10 τόνων

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των ρυμουλκών – ημιρυμουλκούμενων  με μικτό βάρος άνω 3,5 τόνων και κάτω των 10 τόνων είναι 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο (Αρχικός) υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Έως 30 ημέρες: 24€
 • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 49€
 • Άνω των 6 μηνών: 98€

5. Συνδυασμοί Οχημάτων (συρμοί) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
 • Βεβαίωση Ταχογράφου
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (εάν υποχρεούται)

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των συνδυασμών οχημάτων (συρμών)  με ενιαία άδεια κυκλοφορίας είναι 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο (Αρχικός) υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Έως 30 ημέρες: 35€
 • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 69€
 • Άνω των 6 μηνών: 138€

6. Λεωφορεία με μήκος κάτω των 10 μ.

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
 • Βεβαίωση Ταχογράφου
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (εάν υποχρεούται)

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των λεωφορείων με μήκος κάτω των 10μ. είναι 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο (Αρχικός) υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Έως 30 ημέρες: 26€
 • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 56€
 • Άνω των 6 μηνών: 106€

7. Λεωφορεία με μήκος άνω των 10 μ.

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
 • Βεβαίωση Ταχογράφου
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (εάν υποχρεούται)

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των λεωφορείων με μήκος κάτω των 10μ. είναι 1 χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο (Αρχικός) υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Έως 30 ημέρες: 30€
 • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 61€
 • Άνω των 6 μηνών: 123€

8. ΤΑΞΙ

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
 • Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί) ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα
 • Πιστοποιητικό CB (αφορά τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ)

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο (Αρχικός) των ΤΑΞΙ είναι ένα (1) χρόνο μετά από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο τα ΤΑΞΙ υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο και για την έκδοση Κάρτας Καυσαερίων κάθε 6 μήνες.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Έως 30 ημέρες: 15€
 • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 31€
 • Άνω των 6 μηνών: 62€

9. ΚΤΕΟ Εκπαιδευτικών

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
 • Άδεια λειτουργίας της σχολής
 • Άδεια Εκπαιδευτή
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
 • Bεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (*Μόνο Αρχικός)

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Ο πρώτος έλεγχος των εκπαιδευτικών οχημάτων γίνεται μετά την έκδοση της Άδειας και την εγκατάσταση των πεντάλ.

Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο τα εκπαιδευτικά οχήματα υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο.

 10. ΚΤΕΟ Εκπαιδευτικών ΜΟΤΟ

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
 • Άδεια λειτουργίας της σχολής
 • Άδεια εκπαιδευτή

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των εκπαιδευτικών μοτοσυκλετών είναι ένα χρόνο μετά την έκδοση της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο τα οχήματα υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Έως 30 ημέρες: 10€
 • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 20€
 • Άνω των 6 μηνών: 41€

11. ΚΤΕΟ Εκπαιδευτικών Φορτηγών

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
 • Άδεια λειτουργίας της σχολής
 • Άδεια εκπαιδευτή
 • Βεβαίωση Ταχογράφου
 • Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (εάν υποχρεούται)

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των εκπαιδευτικών φορτηγών είναι ένα χρόνο μετά την έκδοση της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο τα οχήματα υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο.

 12. ΚΤΕΟ Ασθενοφόρων

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
 • Τα Δ.Χ. οχήματα θα πρέπει να φέρουν επιπλέον Βεβαίωση Χορήγησης Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (ΠΣΧΕΜ)

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΤΕΟ;

Η υποχρέωση για τον Τεχνικό Έλεγχο των ασθενοφόρων είναι ένα χρόνο μετά την έκδοση της 1ης Άδειας κυκλοφορίας. Μετά από τον πρώτο αυτόν έλεγχο τα οχήματα υποχρεούνται σε Περιοδικό έλεγχο κάθε 1 χρόνο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Έως 30 ημέρες: 21€
 • Aπό 30 ημέρες έως 6 μήνες: 42€
 • Άνω των 6 μηνών: 85€

 13. Ειδικός Έλεγχος Υγραερίου

Ειδικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης ονομάζεται ο Τεχνικός Έλεγχος κατά τον οποίο εξετάζεται: Η σωστή εγκατάσταση και τοποθέτηση των επιμέρους εξαρτημάτων του συστήματος υγραεριοκίνησης, η έγκριση τύπου των εξαρτημάτων και η ταυτοποίησή τους με την βεβαίωση του εγκαταστάτη.

Θεωρείται Αρχικός Έλεγχος και πραγματοποιείται αμέσως μετά την μετατροπή του σε υγραεριοκίνητο. Από την ημερομηνία της εγκατάστασης (ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στην βεβαίωση ) έχετε 30 ημέρες περιθώριο για τον Ειδικό Έλεγχο στο ΚΤΕΟ. Μετά το πέρας των 30 ημερών θα πρέπει να εφοδιαστείτε με νέα βεβαίωση εγκατάστασης.

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ;

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο αντίγραφο από υπηρεσία μεταφορών
 • Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα
 • Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ (ΔΤΕ), αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν
 • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραερίου και πρωτότυπες αποδείξεις ή τιμολόγια πώλησης υλικών ή παροχής υπηρεσιών με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, από τις οποίες θα προκύπτει ότι όλα τα υλικά είναι καινούργια
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης, επικυρωμένη φωτοτυπία της μετάφρασής της και σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης, αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ.

 14. Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

O Εκούσιος Έλεγχος, γίνεται σε ένα ή περισσότερα σημεία του οχήματος, κατ’ εντολή και απαίτηση του πελάτη και δεν είναι υποχρεωτικός από την νομοθεσία.

Πραγματοποιείται προκειμένου να ελέγξετε ένα όχημα πριν την αγορά του ή μετά την επισκευή του και να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης του.

Ο Εκούσιος Έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) και δεν τον αντικαθιστά. Βάσει νόμου, ο Εκούσιος Έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε οχήματα με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (εφόσον έχουν κλείσει 4 χρόνια από την έκδοση της 1ης Άδειας κυκλοφορίας).

Αν δεν υπάρχει δελτίο σε ισχύ, τότε πρέπει να γίνει Τεχνικός Έλεγχος (ΚΤΕΟ) και να εκδοθεί το σχετικό Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου. Φυσικά, οχήματα με ξένες πινακίδες ή οχήματα που δεν έχουν ακόμα υποχρέωση για Τεχνικό Έλεγχο (π.χ. νεότερα των 4 ετών) μπορούν να προβούν σε Εκούσιο Έλεγχο.

Περιλαμβάνει τα εξής σημεία ελέγχου:

  Καυσαέρια: καυσαναλυτής για βενζινοκίνητα & νεφελόμετρο για πετρελαιοκίνητα

  Αποκλισιόμετρο: σύγκλιση-απόκλιση

  Αμορτισερόμετρο: αμορτισέρ & ελατήρια

  Φρενόμετρο: οβάλ, μονόπλευρη πέδηση, πέδηση αξόνων, συνολική πέδηση & πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο)

  Φωτόμετρο: ένταση και σκόπευση φανών διασταύρωσης και πορείας

  Οπτικές ελλείψεις: έλεγχος στον λάκκο κατόπτευσης.

 15. Έκδοση Κάρτας Καυσαερίων

Όλα τα οχήματα έχουν υποχρέωση να εφοδιαστούν με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) ένα χρόνο ή έξι μήνες μετά την έκδοση της 1ης Άδειας κυκλοφορίας τους. 

Τα επιβατικά και φορτηγά ΙΧ έως 3,5t πρέπει να την ανανεώνουν κάθε χρόνο και τα Ε.Δ.Χ. κάθε έξι μήνες. Από το 2011 όσα οχήματα περνάνε από ΚΤΕΟ, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κ.Ε.Κ και ισχύει για ένα έτος ή έξι μήνες, αναλόγως το όχημα. 

Οι μοτοσυκλέτες δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης Kάρτας Kαυσαερίων.