Έκδοση Κάρτας Καυσαερίων

Όλα τα οχήματα έχουν υποχρέωση να εφοδιαστούν με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) ένα χρόνο ή έξι μήνες μετά την έκδοση της 1ης Άδειας κυκλοφορίας τους. 

Τα επιβατικά και φορτηγά ΙΧ έως 3,5t πρέπει να την ανανεώνουν κάθε χρόνο και τα Ε.Δ.Χ. κάθε έξι μήνες. Από το 2011 όσα οχήματα περνάνε από ΚΤΕΟ, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κ.Ε.Κ και ισχύει για ένα έτος ή έξι μήνες, αναλόγως το όχημα. 

Οι μοτοσυκλέτες δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης Kάρτας Kαυσαερίων.